BOSAB  -  Uppdrag   -  Anställningar  -  Förtroendeuppdrag

Uppdrag

Konsult. Behovet av tidsbegränsade uppdrag ökar. En verksamhet expanderar snabbt - eller omvänt - och har behov att temporärt förstärka sin organisation.

>>Klicka här för mer info.

Mentor. Allt fler arbetsgivare ser nyttan av att erbjuda sina medarbetare ett aktivt stöd som en form för personlig och företagsmässig utveckling. Mentor ses numera som ett effektivt alternativ till traditionell utbildning.

>>Klicka här för mer info.

Owe Svensson

BOSAB Utveckling AB  - Karlsviksgatan 2  - 112 41 Stockholm  -  info@bosabutveckling.se  - 0708 62 62 49