BOSAB  -  Uppdrag   -  Anställningar  -  Förtroendeuppdrag

BOSAB Utveckling AB

BOSAB arbetar som konsult med klart definierade uppdrag för utveckling, ledning och stöd till företag och organisation.

Verksamheten startade 1993 och jag har idag en bred erfarenhet av marknadsekonomiska och organisatoriska
uppdrag, både nationellt och internationellt.

Under senare år har konsultuppdrag inom affärs och ledarskapsutveckling tagit allt större plats.

BOSAB stödjer företag och medarbetare att tro på sina idéer och sin förmåga till utveckling.

Owe Svensson

BOSAB Utveckling AB  - Karlsviksgatan 2  - 112 41 Stockholm  -  info@bosabutveckling.se  - 0708 62 62 49